Newbody - Ringer chauffören innan?

Vid slutleveranser ringer chauffören ca 15 till 30 minuter innan hen är framme.