Newbody - I vilka länder har ni produktion?

Ca 50% av vårt sortiment produceras i Turkiet, resterande produceras i Kina och Bangladesh.