Newbody - Kan ni garantera att ni inte främjar barnarbete?

För oss på Newbody har det hela tiden varit mycket viktigt att garantera att våra produkter produceras under bra arbetsförhållanden då vi länge haft produktion i lågkostnadsländer.

Vi arbetar med något som vi kallar NBQ, Newbody Quality. Det är ett arbetsdokument som innehåller bl.a. en uppförandekod som har tydliga regler för vad gäller arbetsförhållanden - däribland barnarbete, som vi inte tillåter.

Den täcker även in restriktioner om färgning, kvalitet etc. För att se till att fabrikerna efterlever våra krav så gör vi regelbundet kontroller, både anmälda och oanmälda besök.

Hos oss är det viktigt att skapa långsiktiga relationer där alla inblandade ser ömsesidig nytta av samarbetet.