Newbody - Har ni rättvisemärkta produkter?

För oss på Newbody har det hela tiden varit mycket viktigt att garantera att våra produkter produceras under bra arbetsförhållanden då vi länge haft produktion i lågkostnadsländer.

Om man syftar till Fairtrade-märkning så har vi inte rättvisemärkta produkter, men däremot har vi en väldigt heltäckande uppförandekod som våra leverantörer får utbildning i och garanterar att följa.

Den täcker in både förbud mot barnarbete, arbete under extrema förhållanden, men även andra kvalitetsaspekter gällande produktion och färgning av textilier.

För att se till att uppförandekoden efterlevs jobbar vi med långsiktiga och ömsesidiga relationer.

Personal från Newbody besöker fabriker frekvent, och vi har även kvalitetskontrollanter som besöker fabrikerna.