Newbody - Efterbeställning

Om det är något du glömt beställa eller får in fler beställningar efter den första avslutade ordern så kan din administratör välja att aktivera en eventuell efterbeställning. Kolla alltid först med din Administratör om detta är möjligt.

Efterbeställningar fungerar i så fall på precis samma sätt. Var och en lägger in sin beställning och er Administratör skickar in hela beställningen.